Pozn.: Uvedené časy označují dobu odjezdu (z určeného místa)

tel.* - svoz po předchozí domluvě